Rezervatia Speologica Pestera Sinesie

Situată în arealul localităţii Căprioara (Comuna Săvârșin, județ Arad) la circa 1 km de centrul acesteia, în spatele unor case, Peştera Sinesie aparține de bazinul Văii Căpriorişca. Peştera are o singură intrare, care se găseşte la baza unei faleze de mici dimensiuni la liziera pădurii, iar lângă aceasta mai există încă alte două peşteri de mici dimensiuni: Peştera Mică de la Sinesie şi Peştera Vulpii.

Peştera Sinesie a fost declarată arie naturală protejată conform Legii nr. 5 din 2000, primind clasa de protecţie B. Rezervaţia speologică a fost în custodia Asociaţiei Speologice Speowest Arad în perioada 2005-2013, iar în prezent face parte integrantă din Situl Natura 2000 - ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei.

Peşterile de pe teritoriul protejat al rezervaţiei sunt formate într-un banc calcaros neojurasic, cunoscut sub numele de „Calcarele de la Căprioara”, de culoare alb-cenuşii şi care sunt dispuse în pachete fine cu grosimi care ajung până la 5-10 cm grosime. Peştera Sinesie a fost formată în regim înecat de un curs de apă, care a părăsit treptat peştera şi care este în prezent situat la 10 m mai jos de intrare, sub forma unui mic izvor carstic. Peştera este fosilă, ascendentă şi formată de-a lungul unei galerii principale spaţioase în jurul căreia sunt dispuse o serie de diverticole de mici dimensiuni, dar şi un puţ de 5 m, care conduce la un nivel inferior. De remarcat este pătura groasă de sediment care acoperă podeaua peşterii, aceasta este formată în mare parte din pământ şi guano (excremente de liliac).

În zona intrării, în urma unor săpături arheologice în stratul de sediment, executate de Complexul Muzeal Arad la solicitarea A.S. Speowest Arad (pentru descărcarea arheologică necesară montării unei porţi de protecţie), au fost descoperite mai multe resturi ceramice aparţinând primei epoci a fierului, rezultând concluzia că peştera nu a fost locuită permanent, ci doar vizitată sporadic în acea perioadă.

Ridicări topografice: Mihai Besesek, Valentin Radu, Robert Sarkozi, Victor Sarkozi, Victor Șiclovan, Lucian Tomoiagă

Un alt element semificativ este prezenţa în interiorul peşterii, cât şi în jurul acesteia a unui număr mare de specii de animale şi plante dintre care o parte sunt strict protejate prin lege. În Peştera Sinesie se găsesc pe tot parcursul anului diferite specii de chiroptere: Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum/hipposideros şi Miniopterus schreibersii, care folosesc peştera ca adăpost de iarnă pentru hibernare sau vara pentru naşterea puilor.

Cartografiere: Mihai Besesek

Topografiere: Mihai Besesek, Valentin Alexandru Radu, Robert Valeriu Sarkozi, Victor Ludovic Sarkozi, Victor Şiclovan, Lucian Aurel Tomoiagă