Poţi sprijini activităţile Asociaţiei Speologice Speowest Arad redirecţionând 2% din impozitul pe venitul anual.

Cum poţi dona 2% din impozit?

Conform art.57 alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual.

In acest sens, dacă eşti salariat, ai plătit impozit pe venit, poţi direcţiona suma respectivă spre o organizaţie nonprofit, depunând la organul fiscal competent cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniu locativ.